Kad bude povišica svi ćemo se preseliti u veće stanište.

Kad bude povišica svi ćemo se preseliti u veće stanište.

+