Muzika je moja najveća motivacija. Ona me inspiriše, prati kroz grad, tera na pokret, ujutru me budi. Kad sam tužan, oraspoloži me, kad sam statičan, pokreće me, kad nemam ideju, inpiriše me. 
To je to.

Muzika je moja najveća motivacija. Ona me inspiriše, prati kroz grad, tera na pokret, ujutru me budi. Kad sam tužan, oraspoloži me, kad sam statičan, pokreće me, kad nemam ideju, inpiriše me. To je to.

+