Prava ljubav je jedina motivacija <3
On je moj oslonac, moj vetar u leđa. On je DA na moje NE, MOŽEŠ na moje NE MOGU, USPEĆEŠ na moje ODUSTAJEM.

Prava ljubav je jedina motivacija <3 On je moj oslonac, moj vetar u leđa. On je DA na moje NE, MOŽEŠ na moje NE MOGU, USPEĆEŠ na moje ODUSTAJEM.

+