Pre 10 dana sam prvi put probao da stojim i veslam na SUP dasci. Posle više desetina neuspešnih pokušaja sam uspeo, iako mi je na prvi pogled delovalo nemoguće. Tada je i nastala ova slika koja će me uvek podsećati na pobedu. To je trenutak koji me je inspirisao da lakše prevazilazim nove nepoznate prepreke i pobedim strahove.

Kada probaš nešto prvi put ti ćeš rasti.
Stah od nepoznatog će biti zamenjen osećajem jačanja!

Pre 10 dana sam prvi put probao da stojim i veslam na SUP dasci. Posle više desetina neuspešnih pokušaja sam uspeo, iako mi je na prvi pogled delovalo nemoguće. Tada je i nastala ova slika koja će me uvek podsećati na pobedu. To je trenutak koji me je inspirisao da lakše prevazilazim nove nepoznate prepreke i pobedim strahove. Kada probaš nešto prvi put ti ćeš rasti. Stah od nepoznatog će biti zamenjen osećajem jačanja!

+