Motivaciju za napretkom nalazim u stvarima sa kojima se susrećem svaki dan. Ljubav, strah, vera, nada, porodica, prijatelji. Ljudi oko mene i osećanja u meni mi daju snagu da nacrtam stepenice svog uspeha.

Motivaciju za napretkom nalazim u stvarima sa kojima se susrećem svaki dan. Ljubav, strah, vera, nada, porodica, prijatelji. Ljudi oko mene i osećanja u meni mi daju snagu da nacrtam stepenice svog uspeha.

+