Motivacija je potrebna svima nama, pa evo čak i bananama.
Motivaciju tražimo da bi lakše neki posao obavili, iako za to možda nismo raspoloženi bili.
Zato hajmo da se ugledamo na banane ove, pa da osmehom motivišemo jedni druge kako bi lakše ispunili sve snove.????

Motivacija je potrebna svima nama, pa evo čak i bananama. Motivaciju tražimo da bi lakše neki posao obavili, iako za to možda nismo raspoloženi bili. Zato hajmo da se ugledamo na banane ove, pa da osmehom motivišemo jedni druge kako bi lakše ispunili sve snove.????

+