Ustajem rano, u 6 sati i dan započinjem trčanjem. Svakog dana istrčim bar 200-300 metara više nego prethodnog. To me motiviše i daje mi snagu da izguram sve obaveze koje imam

Ustajem rano, u 6 sati i dan započinjem trčanjem. Svakog dana istrčim bar 200-300 metara više nego prethodnog. To me motiviše i daje mi snagu da izguram sve obaveze koje imam

+